Algemeen

Wat kunt u verzekeren?

Met de Grafmonumentenverzekering kunt u een grafmonument verzekeren, zoals een grafsteen, urn, urnengraf of grafzerk. Moderne monumenten van glas, roestvrij staal of andere materialen kunt u eveneens verzekeren. Ook bevestigde accessoires als standbeelden, fotolijstjes en LCD-schermpjes vallen onder de verzekering.

Wat vergoedt de verzekering?

Bij schade vergoeden wij de kosten van herstel of vervanging tot maximaal het verzekerde bedrag (inclusief plaatsingskosten en btw). De verzekering dekt onder andere schade door:

  • Vandalisme, diefstal of storm;
  • Verkeerde reiniging;
  • Fouten bij reparatie

Wat dekt de verzekering niet?

Voor sommige schade krijgt u geen vergoeding. De belangrijkste uitsluitingen zijn:

schade veroorzaakt door natuurlijke verschijnselen als slijtage, oxidatie en corrosie;
schade veroorzaakt in de eerste 48 uur na plaatsing van het grafmonument;
verzakking van het graf en constructiefouten.

Waar u op moet letten?

Wij keren alleen uit als de schade daadwerkelijk wordt hersteld of een nieuw monument wordt geplaatst. Is de verzekerde som door tussentijdse prijsstijgingen niet meer voldoende voor aanschaf van eenzelfde monument? Dan wordt de verzekerde som (nieuwwaarde inclusief plaatsingskosten en btw) met maximaal 25% verhoogd. Daarnaast moet u rekening houden met het volgende:
• U kunt de verzekering afsluiten voor grafmonumenten die maximaal vijf jaar oud zijn;
• Als u de verzekering via ons afsluit, dan is de looptijd tien jaar;
• Als u de verzekering niet via ons maar via een leverancier van grafmonumenten afsluit, dan is de looptijd vijf jaar